„Powiedz mi, a zapomnę – pokaż, a zapamiętam – pozwól wziąć udział, a zrozumiem”

Podstawowe założenie tej metody to wplatanie w proces wychowania dziecka czynnika zabawy oraz włączenie do procesu komunikacji wszystkich dostępnych ludziom środków wyrazu, czyli rozmowy, ekspresji ciała (taniec, ruch), malowania, zabawy z podziałem na role, śpiewu, wykorzystania masek itp. – wszystko z uwzględnieniem wieku i możliwości dzieci.

O METODZIE PEDAGOGIKI ZABAWY (KLANZA)