Twórcą tej metody jest szwedzki pedagog Józef G. Thulin. Metoda polega na wykorzystaniu bajek, legend i innych opowieści jako tła do rozwijania aktywności ruchowej dzieci, które ruchem odtwarzają sytuacje i zdarzenia występujące w fabule – naśladują np. sposoby poruszania się zwierząt, ptaków, przedstawiają czynności ludzi dorosłych. Wszystko odbywa się bez udziału rekwizytów i przyborów, wystarcza siła wyobraźni.

Metoda ta uczy dzieci koncentracji na opowiadaniu, rozumienia jego przekazu, a przede wszystkim - pobudza wyobraźnię wizualną i ruchową oraz kreatywność w wyrażaniu ruchem treści opowiadania czytanego lub mówionego przez nauczyciela.

O METODZIE OPOWIEŚCI RUCHOWEJ J.G. THULINA