Jest to metoda opracowana przez nauczycielkę z Izraela w celu przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej oraz wspomagania rozwoju wrażliwości na piękno muzyki oraz poczucia estetyki.

Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich rymowanek, wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznej słuchanych utworów. Dzięki temu dzieci w sposób naturalny i trochę nieświadomie uczą się struktury utworu muzycznego. Zapoznają się z jego elementami takimi jak: rytm, melodia, harmonia, dynamika i agogika.

W Baby Ocean wybieramy utwory klasyczne takie, jak np. „Dziadek do orzechów” Czajkowskiego, „Marsz Radetzky’ego” Straussa, czy „Bułka z masłem” Mozarta, opracowujemy wersję muzyczną przystępną dla naszych maluchów, a do tego przygotowujemy elementy taneczne/ruchowe, instrumenty perkusyjne, rekwizyty, krótkie wierszyki etc.

Podczas takiej zabawy dzieci mogą poczuć się jak artyści, którzy sami tworzą nie tylko muzykę, ale i improwizacje ruchowe. W sposób swobodny i nieskrępowany mogą wyrażać swoje emocję i osobowość, a także uczyć się zgodnego współdziałania w grupie.

O METODZIE AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI BATTI STRAUSS