Na czym polega adaptacja?

W naszym żłobku proces adaptacyjny dostosowujemy do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziców. W zależności od oczekiwań ustalamy kilka spotkań, podczas których dziecko w obecności rodzica zapoznaje się z nowym otoczeniem i opiekunami.

Żłobek to całkowicie nowy etap w życiu dziecka. Zaczyna ono spędzać coraz więcej czasu w nowym środowisku, bez rodziców.

Podstawą dobrej adaptacji w żłobku jest podejście rodziców, ich spokój i wsparcie. Traktowanie rozpoczęcia edukacji w żłobku jako naturalnej kolei rzeczy pomaga dziecku odnaleźć się w nowym towarzystwie i otoczeniu.

Rodzicu! Kilka porad, jak ułatwić dziecku wejście w nową sytuację.

ADAPTACJA