Adaptacja - Bezpłatne 3 dni

Czesne

* Placówka korzysta z programu rządowego MALUCH+. Kwota miesięcznego dofinansowania na dziecko jest ustalana na początku każdego roku kalendarzowego.

Wpisowe – wpłata jednorazowa, w dniu podpisania umowy, bezzwrotna, obowiązująca na cały pobyt w żłobku.

Przy karnetach niepełnych pościel i materiały pielęgnacyjne dostarczają rodzice.

OFERTA / CENNIK