Baby Ocean to żłobek o rodzinnej atmosferze. Codziennie witamy dzieci w przyjaznym i komfortowym miejscu, w którym zarówno Dzieci, jak i Rodzice znajdą poczucie bezpieczeństwa i bliskości.

Naszym celem jest wsparcie Rodziców w mądrym wychowaniu, odkrywaniu indywidualnego potencjału dzieci i wspomaganiu ich wszechstronnego rozwoju.

W Baby Ocean dbamy o indywidualne potrzeby każdego dziecka, dostrzegamy jego potencjał i talenty, wspomagamy jego rozwój. Dzieci przebywając w grupie mieszanej wiekowo uczą się siebie nawzajem – młodsi czerpią z samodzielności starczych, a starsi uczą się empatii wobec młodszych.

Z wielu metod edukacyjnych opracowanych przez lata badań nad rozwojem dzieci, wybraliśmy elementy metod i szkół najbliżej związanych z naszą misją. Skupiamy się na wspieraniu indywidualnego potencjału dziecka, często i szczerze chwalimy dzieci, staramy się pokazywać prawidłowe zachowania na zasadach modelowania, a nie karania zachowań negatywnych. Oddanie i serce dla dzieci, zabawa z wykorzystaniem metod rozwojowych i wspólny relaks – to wszystko czyni Baby Ocean bezpiecznym i spokojnym miejscem dla naszych podopiecznych podczas ich codziennej rozłąki z rodzicami.

W edukacji językowej stawiamy przede wszystkim na dźwięk – wspólne czytanie, muzyka, piosenki oraz obraz – flash cards, match cards. Zachęcamy dzieci do aktywnego uczestnictwa w zabawach i aktywnościach aktywizujących zmysły – poprzez pracę z ruchem, dźwiękiem, kolorem, różne zabawy ruchowe, zabawy z użyciem materiałów plastycznych – poznawanie różnych faktur, warsztaty plastyczne i ceramiczne, kulinarne, sensoryczne, rytmikę itp.

EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ