Przedszkole to ważna instytucja, która pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci, zapewnia im edukację i uspołecznienie. Dziecko poznaje tu pierwszych przyjaciół, uczestniczy w ciekawych zajęciach, poznaje otaczający je świat, uczy się nowych zachowań i współpracy w grupie, samodzielnego rozwiązywania problemów, dbania o własne rzeczy i przestrzegania norm i zasad społecznych. To bardzo ważny krok na drodze do szkoły.

Rodzicu! Kilka porad, jak ułatwić dziecku wejście w nową sytuację.

W pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu bądź razem z nim. Wspólnie zaangażujcie się w zajęcia i zabawy. Ułatwi to bezstresowe zapoznanie się z otoczeniem, nowymi opiekunami i innymi dziećmi. Dwa, trzy dni po 1-2 godziny powinny wystarczyć, aby zaznajomić Malucha z nowym miejscem i ciociami. Ważne jest, aby w pierwszym tygodniu dziecko nie spędzało w przedszkolu więcej niż 6 godzin dziennie. Czas pobytu należy stopniowo wydłużać do zakładanego przez rodzica czasu pobytu.

Koniecznie każdego dnia informuj dziecko, kiedy po nie przyjdziesz. Lepiej używać sformułowań „po podwieczorku” lub „po obiedzie” zamiast „po pracy” (nigdy nie podawaj godziny przyjścia) – dziecko nie będzie umiało umiejscowić tego w planie dnia naszego przedszkola.

Nigdy się nie spóźniaj. Dzięki temu dziecko będzie się czuło bezpiecznie i z zaufaniem zostanie w nowym miejscu kolejny raz.

Podczas pierwszej wizyty w przedszkolu dziecko nie ma świadomości, że pobyt tutaj będzie się wiązał z rozstaniem z rodzicami, więc może reagować entuzjastycznie. Dopiero podczas pierwszego rozstania mogą pojawić się problemy, np. histeria, płacz, kurczowe trzymanie się rodzica itp. Rozmawiaj z dzieckiem o pobycie w przedszkolu pozytywnie, opowiadaj o nowych zajęciach i warsztatach, nowych kolegach itp. Zachęcaj do zabawy z innymi dziećmi. Postaraj się swoją postawą obudzić entuzjazm i pozytywne nastawienie swojego dziecka. Twoja pewność siebie udzieli się Twojemu dziecku.

Nie przeciągajcie pożegnań. Krótkie „ahoj” i dziecko szybko zanurzy się w nasze morskie przygody.

Na koniec każdego dnia nasi opiekunowie opowiedzą Ci, jak Maluch radził sobie w czasie pobytu w naszej placówce. To czas na wszelkie pytania i pogawędki, a także ewentualne ociąganie się z opuszczeniem naszego pokładu.

ADAPTACJA