Absolwent BABY OCEAN COLLEGE to radosny młody człowiek, który z ciekawością patrzy w przyszłość i jest gotowy na nowe wyzwania, jakie postawi przed nim szkoła. Wykazuje dojrzałość w kilku sferach rozwojowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

W sferze fizyczności, zdrowia i otoczenia Nasz Wielorybek:

W sferze emocji i kontaktów społecznych Nasz Wielorybek:

W sferze kontaktów ze światem i środowiskiem Nasz Wielorybek:

W sferze umysłu, poznawania, niezbędnych umiejętności matematycznych i językowych Nasz Wielorybek: