Idee, które cenimy, chcemy przekazać dzieciom na kilku płaszczyznach poprzez wspólną zabawę, ciekawe zajęcia i warsztaty.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

JĘZYKI OBCE

Uczymy i bawimy się językami obcymi. Wyznajemy zasadę, że od najmłodszych lat warto poznawać melodie różnych języków. Wielojęzyczność to przyszłość. Nauczanie różnych języków w przedszkolu pełni niezwykle ważną rolę w ogólnym rozwoju dziecka, umożliwiając mu odpowiednio wczesne zapoznanie się i osłuchanie z więcej niż jednym językiem obcym. Zaletą tego rodzaju edukacji jest także poszerzanie jego wiedzy oraz wzmacnianie umiejętności praktycznych ułatwiających poruszanie się w coraz bardziej wielojęzycznym i wielokulturowym świecie. Nazywanie jednej rzeczy wieloma językami jest dla dziecka fascynujące, pobudza wyobraźnię i myślenie kreatywne.

JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

MUZYKA I RUCH

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA

Równie ważne są dla nas:

Koncepcje i teorie wychowawcze, z których korzystamy

Metody edukacyjne

Z wielu metod edukacyjnych opracowanych przez lata badań nad rozwojem dzieci, wybraliśmy elementy metod i szkół najbliżej związanych z naszą misją. Skupiamy się na wspieraniu indywidualnego potencjału dziecka, często i szczerze chwalimy dzieci, staramy się pokazywać prawidłowe zachowania na zasadach modelowania, a nie karania zachowań negatywnych. Oddanie i serce dla dzieci, zabawa z wykorzystaniem metod rozwojowych i wspólny relaks – to wszystko czyni Baby Ocean COLLEGE bezpiecznym i spokojnym miejscem dla naszych podopiecznych podczas ich codziennej rozłąki z rodzicami.

Zabawy z dziećmi i działania edukacyjne, które wykorzystujemy w planowaniu aktywności podopiecznych: